Do pobrania

Wykład prof. L. Marksa – Status, podział i dolna granica czwartorzędu – Listopad 2009

Zasady polskiej klasyfikacji i terminologii stratygraficznej czwartorzędu – Wydanie II, zmienione, pod redakcją Leszka Marksa, Andrzeja Bera i Leszka Lindnera, Komitet Badań Czwartorzędu PAN, Warszawa 2014.

Lake Gościąż, central Poland. A monographic study. Part 1 - książka dostępna w wersji on-line na stronie Instytutu Botaniki im W. Szafera w Krakowie.

Lake Gosciaz, central Poland.