Galeria

VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Kraków, 6-9.06.2017  - fotogaleria

VIII Sesja Paleolimnologiczna & Warsztaty Non-Pollen, Warszawa, 30-31.-3.2017 - fot. M. Wojewódka

Sympozjum Interglacjał eemski - roślinność i klimat. Pamięci Prof. dr hab. Kazimiery Mamakowej, Kraków, 20.02.2015 - fot._A.Walanus

Climate Change - The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region, Szczecin, 12-15.05.2014 - fotogaleria

X Zjazd Geomorfologów Polskich, Toruń, 16-19.09.2014 - fotogaleria

GEOLOGIA MORZA, teraźniejszość kluczem do przeszłości, przyszłość kluczem do przyszłości, Poznań, 7-9.11.2013 - fotogaleria

V Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu, Górzno, 13-17.06.2011 - fot A. Walanus