Aktualności

Posiedzenie KBCz PAN

W dniu 23 listopada 2017 r. (czwartek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (VI piętro) Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Podczas części otwartej posiedzenia, dr hab. inż. W. Margielewski zaprezentował referat pt.: "Rekonstrukcja zmian paleośrodowiska Karpat w późnym glacjale i holocenie w oparciu o datowane formy i osady osuwisk (ruchów masowych)".

 

Więcej...

GEOTRENDS - 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism

W dniach 20-23 września 2017r, we Wrocławiu, odbyła się pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN  Międzynarodowa Konferencja GEOTRENDS.

Więcej informacji w zakładce konferencje

Więcej...

XXIV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski

W dniach 4-8 września 2017 r., w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa, odbędzie się pod patronatem KBCz PAN kolejna Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski. Serdecznie zapraszamy.

Komunikat II w zakładce "konferencje"

Więcej...

VIII Sesja Paleolimnologiczna

W dniach 30-31 marca 2017 r., w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, odbyła się VIII Sesja Paleolimnologiczna pt. "Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych". W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących referatów oraz wzięcia udziału w Warsztatach Non-Pollen Palynomorphs, prowadzonych przez prof. Bas Van Geel.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.  

Galeria zdjęć

Kolejna Sesja już za rok w Krakowie.

Więcej...

"Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej"

Niniejsza książka powstała pod redakcją członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN: Pani Profesor Marii Łanczont (UMCS) oraz Profesor Teresy Madeyskiej (ING PAN), jako pokłosie międzynarodowego projektu pt. "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejtocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją.

Wydawnictwo UMCS

Więcej...