Aktualności

VIII Sesja Paleolimnologiczna

W dniach 30-31 marca 2016 r, w Instytucie Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, odbędzie się kolejna Sesja Paleolimnologiczna, której wiodącym tematem będą metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych.

Komunikat I oraz formularz zgłoszeniowy - w zakładce "konferencje".

Więcej...

Posiedzenie Plenarne KBCz PAN

W dniu 17 listopada 2016 r. (czwartek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (VI piętro) Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie ul. Twarda 51/55, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Więcej...

"Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej"

Niniejsza książka powstała pod redakcją członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN: Pani Profesor Marii Łanczont (UMCS) oraz Profesor Teresy Madeyskiej (ING PAN), jako pokłosie międzynarodowego projektu pt. "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejtocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją.

Wydawnictwo UMCS

Więcej...

XIX ukraińsko-polskie seminarium terenowe

Kolejne seminarium w ramach cyklu "Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski” Lessy i paleolit Podola, odbyło się w dniach 23-27.08.2015 w Tarnopolu, na Ukrainie.

Więcej...

http://www.pgi.gov.pl/

Stratygrafia Plejstocenu Polski (XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa)

W dniach 31.08 - 4.09.2015, w Gołaszewie odbyła się XXII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: "Plejstocen Kotliny Płockiej oraz postglacjalna transformacja jej rzeźby". 

Więcej...

VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu - Łódź 2015

VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu

W dniach 10-12.06.2015 w Łodzi odbyła się VII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu „Dynamika zmian roślinności Niżu Polskiego w dobie późnoglacjalnych zmian klimatu i narastania antropopresji w holocenie”.

Więcej...

Polskie Towarzystwo Botaniczne

Sympozjum poświęcone pamięci Prof. dr hab. Kazimiery Mamakowej

Dnia 20 lutego 2015 w Zakładzie Paleobotaniki Instytutu Botaniki PAN w Krakowie odbyło się sympozjum pt. „Interglacjał eemski – roślinność i klimat. Pamięci Prof. dr hab. Kazimiery Mamakowej”.

Więcej...