Aktualności

Letnia Szkoła, współorganizowana przez Sekcję Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN, odbędzie się w terminie 24-28 czerwca w Bachotku. Strona wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

Konferencja odbędzie się w Tarnowskich Górach, w dniach 5-7 czerwca 2019r. Strona wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

W dniach 18-19 marca 2019 roku, w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, odbyła się jubileuszowa - X Sesja Paleolimnologiczna.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat, zamieszczonych stronie konferencji.

Zjazd PTB  pod hasłem "Botanika bez granic" odbędzie się w Krakowie w dniach 1-7 lipca 2019 roku.

Rejestracja uczestników oraz więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wykładu Przewodniczącego KBCz PAN dotyczącego nowego formalnego podziału stratygraficznego holocenu. Wykład został zaprezentowany na listopadowym posiedzeniu KBCz PAN.

Prezentacja

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Seminarium - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Konferencji z cyklu Stratygrafia plejstocenu Polski, która odbędzie się w Hucie Szklanej k/Bielin, w Górach Świętokrzyskich, w terminie 3-7 września 2018 roku.

więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 15-16 marca 2017 r, w Krakowie, odbyła się kolejna Sesja Paleolimnologiczna, której tematyka dotyczyła będzie rekonstrukcji zmian środowiskowych w oparciu o badania osadów jezior kopalnych w południowej Polsce. Program sesji.

 

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 20-23 września 2017r, we Wrocławiu, odbyła się pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN  Międzynarodowa Konferencja GEOTRENDS.

Więcej informacji w zakładce konferencje

W dniach 4-8 września 2017 r., w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa, odbędzie się pod patronatem KBCz PAN kolejna Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski. Serdecznie zapraszamy.

Komunikat II w zakładce "konferencje"

W dniach 30-31 marca 2017 r., w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, odbyła się VIII Sesja Paleolimnologiczna pt. "Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych". W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących referatów oraz wzięcia udziału w Warsztatach Non-Pollen Palynomorphs, prowadzonych przez prof. Bas Van Geel.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.  

Galeria zdjęć

Kolejna Sesja już za rok w Krakowie.

Niniejsza książka powstała pod redakcją członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN: Pani Profesor Marii Łanczont (UMCS) oraz Profesor Teresy Madeyskiej (ING PAN), jako pokłosie międzynarodowego projektu pt. "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejtocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją.

Wydawnictwo UMCS