O Komitecie

Komitet Badań Czwartorzędu PAN został powołany w 1964 roku. Zajmuje się problematyką badań czwartorzędu realizowaną w zakresie nauk geologicznych, fizyczno-geograficznych, biologicznych i archeologicznych. Komitet pełni funkcję Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Badań Czwartorzędu (INQUA).

Komitet Badań Czwartorzędu jest platformą służącą integracji naukowców z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych, reprezentujących główne ośrodku naukowe w Polsce. Dzięki temu możliwe jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych, dotyczących ostatniego okresu geologicznego - czwartorzędu. Organizowane posiedzenia, sesje i konferencje umożliwiają wymianę myśli naukowej i prezentację wyników badań.

Aktualności

Komitet Organizacyjny zaprasza na  I Kongres Polskiej Unii Czwartorzędu POLQUA 2024, który odbędzie się w dniach 2-6 września 2024 roku w Krakowie. Kongres organizowany pod auspicjami Polskiej Unii Czwartorzędu POLQUA, Komitetu Badań Czwartorzędu PAN, Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie i Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie,

Szczegóły dotyczące wydarzenia zawarte w Komunikacie nr 1  dostępne są na stronie Konferencje KBCz

Komitet Organizacyjny zaprasza na XIV Sesję Paleolimnologiczną, która odbędzie się w dniach 21 i 22 marca 2024 roku w Słupsku. Sesja organizowana jest przez Instytut Geografii Uniwersytetu Pomorskiego w Słupsku pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk i Komisji Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego.

Szczegóły dotyczące Sesji zawarte w Komunikacie nr 1 oraz Zgłoszenie na stronie Konferencje KBCz

Zapraszamy na kolejne otwarte spotkanie naukowe członków i sympatyków Sekcji Paleobotanicznej PTB, które zaplanowane zostało na sobotę 9 grudnia 2023 r. Mając na uwadze sukces poprzednich edycji oraz Państwa komfort pozostajemy przy formie spotkania on-line. Obrady wg. wstępnych założeń rozpoczną się o godzinie 9.30. Tak jak poprzednio, spotkamy się za pośrednictwem programu BigBlueButton (instrukcję obsługi prześlemy w oddzielnej wiadomości). W zależności od liczby zgłoszonych referatów czas wystąpień będzie wynosił od 5 do 10 minut. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 28 listopada.

Abstrakty proszę przygotować zgodnie z załączonym wzorem i przesłać do 15.12.2023 na adres: artur.gorecki@uj.edu.pl. Zgodnie z tradycją będziemy się starali opublikować wersję elektroniczną streszczeń z numerem ISBN tomu w repozytorium PTB

Formularz zgłoszeniowy

Wzór abstraktu

W dniu 16 listopada 2023 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (spotkanie w formie stacjonarnej).

Podczas posiedzenia referat pt. "Powodzie lodowcowe w północno-wschodniej Polsce: formy i osady diagnostyczne, interpretacja procesowa oraz implikacje paleogeograficzne”  wygłosi dr hab. Piotr Weckwerth, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Zaproszenie

W dniu 20 kwietnia 2023 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (spotkanie w formie stacjonarnej).

Podczas posiedzenia referat pt. "Szczątki ssaków drapieżnych Carnivora w analizach biostratygraficznych czwartorzędu” wygłosi dr hab. Adrian Marciszak , prof. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zaproszenie

Konferencja organizowana przez Katedrę Geologii Klimatycznej Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2023 roku w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej (ECEG) w Chęcinach. Umożliwi prezentację najnowszych wyników badań nad czwartorzędem Polski i Europy środkowej, a także twórczą dyskusję nad stanem obecnym i wyzwaniami stojącymi przed stratygrafią
czwartorzędu. Będzie również okazja do pogłębienia wzajemnych kontaktów między ośrodkami zajmującymi się szeroko pojętymi badaniami czwartorzędowymi oraz doskonałą okazją dla  uhonorowania wieloletniej, twórczej pracy naukowej i Jubileuszu 85-lecia Profesora Leszka Lindnera.

Pierwszy komunikat dotyczący konferencji jest już dostępny na stronie Konferencje KBCz.

Komitet Organizacyjny zaprasza na XIII Sesję Paleolimnologiczną, która odbędzie się w dniach 23 i 24 marca 2023 roku w Bydgoszczy. Sesja organizowana jest przez Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu Polskiej Akademii Nauk i Komisji Paleolimnologii Polskiego Towarzystwa Limnologicznego.

Szczegóły dotyczące Sesji zawarte w Komunikacie nr 1 oraz Zgłoszenie na stronie Konferencje KBCz

Uprzejmie informujemy, że Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z inicjatywy i pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego w dniach 8-9 grudnia 2022 roku organizuje (w formie hybrydowej) międzynarodową i międzydyscyplinarną konferencję naukowo-biznesową CCE-CIS 2022 pn. "ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI".
Rejestracja i proces składania propozycji wystąpień/posterów na konferencję CCE-CIS 2022 trwa od 3 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r.Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia, w tym program i wysokość opłaty konferencyjnej, znajdują się na stronie internetowej: https://cce-cis.cereclimen.umcs.pl/
Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji CCE-CIS 2022.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ oraz VII Warsztaty Metod Datowania im. Profesora Mieczysława F. Pazdura, które odbędą się w dniach 8-9 grudnia 2022 roku w Gliwicach.

Laboratorium 14C i Spektrometrii Mas zaprasza na uroczystą inaugurację Centrum Metod Izotopowych CEMIZ. Wydarzenie to jest zwieńczeniem projektu realizowanego przez Zakład Geochronologii i Badań Izotopowych Środowiska Instytutu Fizyki-CND, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zarządzanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Uruchomiona we wrześniu 2022 roku w ramach projektu CEMIZ aparatura to nowoczesny akceleratorowy spektrometr masowy typu MICADAS (z ang. MIni CArbon DAting System), wyprodukowany przez szwajcarską firmę IonPlus AG.
Dodatkową okazją do świętowania jest 70. rocznica wykonania pierwszego datowania 14C w Polsce przez prof. Włodzimierza Mościckiego. Przy tej okazji pragniemy zaprosić zainteresowane osoby do uczestnictwa w 7. już edycji Warsztatów Metod Datowania im. Profesora Mieczysława F. Pazdura.

Więcej na stronie Konferencje KBCz

W dniu 17 listopada 2022r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (spotkanie w formie stacjonarnej).

Podczas posiedzenia referat pt. "Późny paleolit środkowy w dolinie Odry: chronologia, dynamika zasiedlenia oraz aktywność ludzi" wygłosi dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zaproszenie

Z okazji 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Profesora Leszka Lindnera Katedra Geologii Klimatycznej Uniwersytetu Warszawskiego zamierza zorganizować w przyszłym roku sesję naukową zatytułowaną:

Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań.

Termin sesji: 16-17(18) czerwca 2023 r. (w zależności od liczby zgłoszeń).

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Sesja będzie się składać z części referatowej, posterowej i wycieczki terenowej i odbędzie się w rejonie wieloletniej działalności naukowej Profesora Leszka Lindnera.

Z okazji jubileuszu Profesora Lindnera planujemy wydać specjalny zeszyt (3/2023) Acta Geologica Polonica (100 pkt) poświęcony prezentacji najnowszych wyników badań z zakresu geologii czwartorzędu. Redaktorem zeszytu będzie dr hab. Jan Dzierżek z Katedry Geologii Klimatycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Deklaracje uczestnictwa w tym wydawnictwie, najlepiej już z propozycją tytułu należy nadsyłać na adres redaktora zeszytu: j.dzierzek@uw.edu.pl. Nadsyłanie gotowych artykułów do końca grudnia 2022 r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

W dniu 7 kwietnia 2022r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (spotkanie w formie stacjonarnej).

Podczas posiedzenia referat pt. "Metody luminescencyjne jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w naukach o Ziemi i archeologii na potrzeby tworzenia chronologii bezwzględnych" wygłosi dr hab. Piotr Moska, profesor Politechniki Śląskiej.

Zaproszenie

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję pod tytułem Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych w ramach XXI Terenowego Seminarium Korelacja lessów i osadów lodowcowych Polski i Ukrainy oraz Interyscyplinarnego Seminarium Naukowego Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej.

Konferencja odbędzie się w dniach 14-16 września 2022, w Jarosławiu.

https://www.umcs.pl/en/methodology-for-reconstructing-2022,23025.htm

Link do rejestracji online

 

Na podstronie Sekcji Litologii zostały zamieszczone nowe informacje.

Zapraszamy do zapoznania się.

Strona Sekcji

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 6 listopada 2021 r. w wieku 90 lat zmarł prof. dr hab. Leszek Starkel, wybitny geomorfolog, geograf, geolog czwartorzędu, długoletni przewodniczący i członek KBCz PAN.

Profesor był członkiem rzeczywistym PAN, członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności oraz wielu stowarzyszeń polskich i zagranicznych. W latach 1991-1995 sprawował funkcję pierwszego przewodniczącego, a następnie (1995-2003) wiceprzewodniczącego Komisji Paleohydrologii Międzynarodowej Unii Badań Czwartorzędu INQUA.

W 2017 roku został wyróżniony Medalem im. Wincentego Pola, przyznawanym przez prezesa PAN na wniosek Komitetu Nauk Geograficznych PAN. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2004 roku otrzymał, jako jedyny obok Pawła Edmunda Strzeleckiego Polak, Gold Founder’s Medal – najwyższe wyróżnienie brytyjskiego Królewskiego Towarzystwa Geograficznego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek 16 listopada o godz. 12.20 na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie

W dniu 25 listopada 2021r. odbyło się w formie zdalnej posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Referat pt. : " Znaczenie lodowców w globalnym obiegu zanieczyszczeń” wygłosiła dr hab. Edyta Łokas (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN).

Zaproszenie

W dniach 30.09-2.10.2021 odbył się w Warszawie XVI International Cladocera Workshop organizowane pod patronatem KBCz PAN. Tematem przewodnim Warsztatów były badania subfosylnych szczątków Cladocera (wioślarek) zdeponowanych w kenozoicznych osadach zbiorników wodnych. W trakcie Warsztatów odbyły się sesje referatowe i posterowe oraz sesja terenowa na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Międzynarodowe Warsztaty Subfosylnych Cladocera są organizowane od ponad 16 lat w różnych krajach Europy. W warsztatach tych biorą udział naukowcy z całego świata zajmujący się taksonomią i paleoekologią wioślarek. Ideą warsztatów jest udział jak największej liczby zarówno młodych jak i doświadczonych naukowców.

22 kwietnia 2021 (w formie zdalnej) odbyło się posiedzenie plenarne KBCz PAN. Podczas posiedzenia referat pt. "Ślady plejstoceńskich trzesień ziemi w południowej części obszaru perybałtyckiego" wygłosiła Profesor Małgorzata Pisarska-Jamroży.

Wraz z początkiem roku została uruchomiona strona Sekcji Litologii, na której na bieżąco będą zamieszczane aktualności związane z pracą sekcji.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia informacji na stronie Sekcji Litologii KBCz PAN

 

Dostępny jest już nowy tom czasopisma Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

                                

spis treści vol. 37(1&2)

https://journals.pan.pl/sq

http://www.studia.quaternaria.pan.pl/index.html

W dniu 19 listopada 2020 r. odbyło się w formie zdalnej posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Na posiedzeniu ustalona została nowa struktura komitetu.

Referat pt. „ Holoceńska historia pożarów, a rozwój lasów w piętrze pogórza i regla dolnego w Beskidzie Makowskim i Wyspowym (Karpaty Zachodnie)” wygłosił dr hab. Piotr Kołaczek

Conference “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, fauna and human migrations across Central Europe” dedykowana jubileuszowi 70-lecia urodzin Prof. Adam Nadachowskiego

Data konferencji: 28 września 2020

Miejsce: Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (konferencja w trybie zdalnym)

Konferencja odbyła się pod patronatem: Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Przemysława Wiszewskiego; INQUA - SEQS Section on European Quaternary Stratigraphy; INQUA - SACCOM Commission on Stratigraphy and Chronology; INQUA - International Union for Quaternary Research; Uniwersytet Wrocławski; Komitet Badań Czwartorzedu PAN; Polskie Towarzystwo Geologiczne\

FOTOGALERIA

AbstrackBOOK

 

W dniu 15 maja 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w kadencji 2020-2023.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło sie w sposób zdalny.

Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Roman Micnas, Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Po powitaniu, Dziekan przedstawił nowo wybranych członków Komitetu oraz poprowadził wybory władz Komitetu.

Przewodniczącym KBCz został prof. dr hab. Zdzisław Jary (Uniwersytet Wrocławski), a jego zastępcami - prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz (UAM) i dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska (ING PAN). Funkcję sekretarza bedzie pełnić dr hab. Edyta Zawisza (ING PAN).

Na posiedzeniu zadecydowano, że powołanie Sekcji i Zespołów zostanie dokonane na posiedzeniu plenarnym w listopadzie 2020.

Letnia Szkoła, współorganizowana przez Sekcję Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN, odbyła się w terminie 24-28 czerwca 2019 r. w Bachotku. Strona wydarzenia.

W dniach 18-19 marca 2019 roku, w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, odbyła się jubileuszowa - X Sesja Paleolimnologiczna.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat, zamieszczonych stronie konferencji.

Zjazd PTB  pod hasłem "Botanika bez granic" odbył się w Krakowie w dniach 1-7 lipca 2019 roku.

Strona wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wykładu Przewodniczącego KBCz PAN dotyczącego nowego formalnego podziału stratygraficznego holocenu. Wykład został zaprezentowany na listopadowym posiedzeniu KBCz PAN.

Prezentacja

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Seminarium - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Konferencji z cyklu Stratygrafia plejstocenu Polski, która odbędzie się w Hucie Szklanej k/Bielin, w Górach Świętokrzyskich, w terminie 3-7 września 2018 roku.

więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 15-16 marca 2017 r, w Krakowie, odbyła się kolejna Sesja Paleolimnologiczna, której tematyka dotyczyła będzie rekonstrukcji zmian środowiskowych w oparciu o badania osadów jezior kopalnych w południowej Polsce. Program sesji.

 

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 20-23 września 2017r, we Wrocławiu, odbyła się pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN  Międzynarodowa Konferencja GEOTRENDS.

Więcej informacji w zakładce konferencje

W dniach 4-8 września 2017 r., w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa, odbędzie się pod patronatem KBCz PAN kolejna Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski. Serdecznie zapraszamy.

Komunikat II w zakładce "konferencje"

W dniach 30-31 marca 2017 r., w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, odbyła się VIII Sesja Paleolimnologiczna pt. "Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych". W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących referatów oraz wzięcia udziału w Warsztatach Non-Pollen Palynomorphs, prowadzonych przez prof. Bas Van Geel.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.  

Galeria zdjęć

Kolejna Sesja już za rok w Krakowie.

Niniejsza książka powstała pod redakcją członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN: Pani Profesor Marii Łanczont (UMCS) oraz Profesor Teresy Madeyskiej (ING PAN), jako pokłosie międzynarodowego projektu pt. "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejtocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją.

Wydawnictwo UMCS