Aktualności

W dniu 14 listopada 2019 r. (czwartek), o godz. 11:00 w sali konferencyjnej (VI piętro) Instytutu Nauk Geologicznych PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, odbyło się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Podczas części otwartej posiedzenia, zaprezentowany zostanie referat pt.: "Zapis reakcji środowiska na zmiany klimatu ostatnich 15 tysięcy lat na linii europejskiego transektu W-E w oparciu o nowe, zintegrowane analizy wysokiej rozdzielczości osadów jeziora Gościąż".

Autorzy: M. Kupryjanowicz, D. Nalepka, E. Madeyska i Ch. Turner (red.)

Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN, Kraków 2018

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze zbiorowym opracowaniem, będącym próbą odtworzenia przemian roślinności w czasie interglacjału poprzedzającego ostatnie zlodowacenie na terenie Polski. Wśród autorów można znaleźć wieloletnich członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

(zamówienia można składać za pośrednictwem Działu Wydawnictw Instytutu Botaniki in. W. Szafera PAN )

Letnia Szkoła, współorganizowana przez Sekcję Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN, odbyła się w terminie 24-28 czerwca w Bachotku. Strona wydarzenia.

W dniach 18-19 marca 2019 roku, w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, odbyła się jubileuszowa - X Sesja Paleolimnologiczna.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na jej temat, zamieszczonych stronie konferencji.

Zjazd PTB  pod hasłem "Botanika bez granic" odbył się w Krakowie w dniach 1-7 lipca 2019 roku.

Strona wydarzenia.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją wykładu Przewodniczącego KBCz PAN dotyczącego nowego formalnego podziału stratygraficznego holocenu. Wykład został zaprezentowany na listopadowym posiedzeniu KBCz PAN.

Prezentacja

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w VII Seminarium - Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych, które odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

Serdecznie zapraszamy do udziału w XXV Konferencji z cyklu Stratygrafia plejstocenu Polski, która odbędzie się w Hucie Szklanej k/Bielin, w Górach Świętokrzyskich, w terminie 3-7 września 2018 roku.

więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 15-16 marca 2017 r, w Krakowie, odbyła się kolejna Sesja Paleolimnologiczna, której tematyka dotyczyła będzie rekonstrukcji zmian środowiskowych w oparciu o badania osadów jezior kopalnych w południowej Polsce. Program sesji.

 

Więcej informacji - w zakładce "konferencje"

W dniach 20-23 września 2017r, we Wrocławiu, odbyła się pod patronatem Komitetu Badań Czwartorzędu PAN  Międzynarodowa Konferencja GEOTRENDS.

Więcej informacji w zakładce konferencje

W dniach 4-8 września 2017 r., w Wawrzkowiźnie k/Bełchatowa, odbędzie się pod patronatem KBCz PAN kolejna Konferencja z cyklu Stratygrafia Plejstocenu Polski. Serdecznie zapraszamy.

Komunikat II w zakładce "konferencje"

W dniach 30-31 marca 2017 r., w Instytucie Nauk Geologicznych PAN, odbyła się VIII Sesja Paleolimnologiczna pt. "Metody stosowane w badaniach czwartorzędowych osadów jeziornych i torfowiskowych". W trakcie konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania wielu interesujących referatów oraz wzięcia udziału w Warsztatach Non-Pollen Palynomorphs, prowadzonych przez prof. Bas Van Geel.

Serdecznie dziękujemy za tak liczne przybycie.  

Galeria zdjęć

Kolejna Sesja już za rok w Krakowie.

Niniejsza książka powstała pod redakcją członków Komitetu Badań Czwartorzędu PAN: Pani Profesor Marii Łanczont (UMCS) oraz Profesor Teresy Madeyskiej (ING PAN), jako pokłosie międzynarodowego projektu pt. "Paleolityczna ekumena strefy pery- i metakarpackiej - studium zmian środowiska zachodniej Ukrainy i południowo-wschodniej Polski w plejtocenie i ich wpływu na pierwotne osadnictwo oraz szlaki migracji (na podstawie stanowisk lessowych i jaskiniowych".

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą wartościową publikacją.

Wydawnictwo UMCS