Grudzień 2021

 

 

Redeponowany, ostrokrawędzosty klast piaszczysty z pierwotnym warstwowaniem poziomym

(Giržadai, zachodnia Litwa; fot. M. Pisarska-Jamroży)

  • Spotkanie Grupy Perybałtyckiej Peribaltic Meeting na Litwie i Łowie planowane jest na maj 2022 r. Udział w konferencji będzie możliwy jedynie dla osób posiadających aktualny paszport covidowy. Kontakt: damusyte@lgt.lt
  • Sympozjum młodych naukowców "Geomorphology in Quaternary Research" odbędzie się we Władysławowie 28.06-01.07.2022 Kontakt: ecrperibaltic@gmail.com. Termin zgłoszeń upływa 30.04.2022 r.
  • W Portugalii (Coimbra) odbędzie się “The 10th International Conference of the International Association of Geomorphologists (IAG)” 12-16.09.2022 r. Więcej informacji: https://www.icg2022.eu/

Wróć