Posiedzenie plenarne KBCz PAN

W dniu 7 kwietnia 2022r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (spotkanie w formie stacjonarnej).

Podczas posiedzenia referat pt. "Metody luminescencyjne jako podstawowe narzędzie wykorzystywane w naukach o Ziemi i archeologii na potrzeby tworzenia chronologii bezwzględnych" wygłosi dr hab. Piotr Moska, profesor Politechniki Śląskiej.

Zaproszenie

 

Wróć