Studia Quaternaria vol. 37, no. 1&2 (2020)

Dostępny jest już nowy tom czasopisma Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

                                

spis treści vol. 37(1&2)

https://journals.pan.pl/sq

http://www.studia.quaternaria.pan.pl/index.html

Wróć