Zapowiedź sesji naukowej dedykowanej Profesorowi Leszkowi Lindnerowi

Z okazji 85-lecia urodzin i 60-lecia pracy naukowej Profesora Leszka Lindnera Katedra Geologii Klimatycznej Uniwersytetu Warszawskiego zamierza zorganizować w przyszłym roku sesję naukową zatytułowaną:

Zlodowacenia i interglacjały w Polsce – stan obecny i perspektywy badań.

Termin sesji: 16-17(18) czerwca 2023 r. (w zależności od liczby zgłoszeń).

Miejsce: Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.

Sesja będzie się składać z części referatowej, posterowej i wycieczki terenowej i odbędzie się w rejonie wieloletniej działalności naukowej Profesora Leszka Lindnera.

Z okazji jubileuszu Profesora Lindnera planujemy wydać specjalny zeszyt (3/2023) Acta Geologica Polonica (100 pkt) poświęcony prezentacji najnowszych wyników badań z zakresu geologii czwartorzędu. Redaktorem zeszytu będzie dr hab. Jan Dzierżek z Katedry Geologii Klimatycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Deklaracje uczestnictwa w tym wydawnictwie, najlepiej już z propozycją tytułu należy nadsyłać na adres redaktora zeszytu: j.dzierzek@uw.edu.pl. Nadsyłanie gotowych artykułów do końca grudnia 2022 r.

Organizatorzy serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w wydarzeniu.

 

Wróć