Posiedzenie plenarne KBCz PAN

W dniu 17 listopada 2022r. odbędzie się posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN (spotkanie w formie stacjonarnej).

Podczas posiedzenia referat pt. "Późny paleolit środkowy w dolinie Odry: chronologia, dynamika zasiedlenia oraz aktywność ludzi" wygłosi dr hab. Andrzej Wiśniewski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Zaproszenie

Wróć