Zaproszenie do uczestnictwa w międzynarodowej i interdyscyplinarnej onferencji naukowo-biznesowej CE-CIS 2022 pn. "ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI"

Uprzejmie informujemy, że Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z inicjatywy i pod honorowym patronatem JM Rektora UMCS, prof. dr hab. Radosława Dobrowolskiego w dniach 8-9 grudnia 2022 roku organizuje (w formie hybrydowej) międzynarodową i międzydyscyplinarną konferencję naukowo-biznesową CCE-CIS 2022 pn. "ZMIANY KLIMATU I ŚRODOWISKA - WYZWANIA I INSPIRACJE DLA NAUKI".
Rejestracja i proces składania propozycji wystąpień/posterów na konferencję CCE-CIS 2022 trwa od 3 listopada 2022 r. do 23 listopada 2022 r.Wszelkie informacje dotyczące tego wydarzenia, w tym program i wysokość opłaty konferencyjnej, znajdują się na stronie internetowej: https://cce-cis.cereclimen.umcs.pl/
Organizatorzy serdecznie zapraszają do uczestnictwa w konferencji CCE-CIS 2022.

Wróć