Studia Quaternaria vol. 39 no. 1&2 (2022)

Dostępny jest już nowy tom czasopisma Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

 [       

    spis treści vol.39(1&2)

https://journals.pan.pl/sq

http://www.studia.quaternaria.pan.pl/

Wróć