Letnia Szkoła Sedymentologiczno - Geomorfologiczna - procesy, formy i osady stokowe

Letnia Szkoła, współorganizowana przez Sekcję Litologii i Genezy Osadów Czwartorzędowych KBCz PAN, odbyła się w terminie 24-28 czerwca 2019 r. w Bachotku. Strona wydarzenia.

Wróć