Inauguracja nowej kadencji Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

W dniu 15 maja 2020 r. odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN w kadencji 2020-2023.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną posiedzenie odbyło sie w sposób zdalny.

Posiedzenie otworzył prof. dr hab. Roman Micnas, Dziekan Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN. Po powitaniu, Dziekan przedstawił nowo wybranych członków Komitetu oraz poprowadził wybory władz Komitetu.

Przewodniczącym KBCz został prof. dr hab. Zdzisław Jary (Uniwersytet Wrocławski), a jego zastępcami - prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz (UAM) i dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska (ING PAN). Funkcję sekretarza bedzie pełnić dr hab. Edyta Zawisza (ING PAN).

Na posiedzeniu zadecydowano, że powołanie Sekcji i Zespołów zostanie dokonane na posiedzeniu plenarnym w listopadzie 2020.

Wróć