Posiedzenie plenarne KBCz PAN

W dniu 19 listopada 2020 r. odbyło się w formie zdalnej posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN. Na posiedzeniu ustalona została nowa struktura komitetu.

Referat pt. „ Holoceńska historia pożarów, a rozwój lasów w piętrze pogórza i regla dolnego w Beskidzie Makowskim i Wyspowym (Karpaty Zachodnie)” wygłosił dr hab. Piotr Kołaczek

Wróć