Posiedzenie plenarne KBCz PAN

22 kwietnia 2021 (w formie zdalnej) odbyło się posiedzenie plenarne KBCz PAN. Podczas posiedzenia referat pt. "Ślady plejstoceńskich trzesień ziemi w południowej części obszaru perybałtyckiego" wygłosiła Profesor Małgorzata Pisarska-Jamroży.

Wróć