"Ślady plejstoceńskich trzęsień ziemi w południowej części obszaru perybałtyckiego" - wykład prof. dr hab Małgorzaty Pisarskiej-Jamroży

W zakładce "NAUKA ON-LINE" został umieszczony plik z prezentacją wykładu Profesor Małgorzaty Pisarskiej-Jamroży, który autorka zaprezentowała na plenarnym posiedzeniu Komitetu w kwietniu 2021 r.

Wróć