Studia Quaternaria vol. 38, no. 1&2 (2021)

Dostępny jest już nowy tom czasopisma Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

                 

spis treści vol. 38(1&2)

https://journals.pan.pl/sq

http://www.studia.quaternaria.pan.pl/

Wróć