XVI International Subfossil Cladocera Workshop

W dniach 30.09-2.10.2021 odbył się w Warszawie XVI International Cladocera Workshop organizowane pod patronatem KBCz PAN. Tematem przewodnim Warsztatów były badania subfosylnych szczątków Cladocera (wioślarek) zdeponowanych w kenozoicznych osadach zbiorników wodnych. W trakcie Warsztatów odbyły się sesje referatowe i posterowe oraz sesja terenowa na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Międzynarodowe Warsztaty Subfosylnych Cladocera są organizowane od ponad 16 lat w różnych krajach Europy. W warsztatach tych biorą udział naukowcy z całego świata zajmujący się taksonomią i paleoekologią wioślarek. Ideą warsztatów jest udział jak największej liczby zarówno młodych jak i doświadczonych naukowców.

Wróć