Posiedzenie plenarne KBCz PAN

W dniu 25 listopada 2021r. odbyło się w formie zdalnej posiedzenie plenarne Komitetu Badań Czwartorzędu PAN.

Referat pt. : " Znaczenie lodowców w globalnym obiegu zanieczyszczeń” wygłosiła dr hab. Edyta Łokas (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN).

Zaproszenie

Wróć