Komitet Narodowy ds. współpracy z INQUA

Przewodniczący

Prof. dr hab. Leszek MARKS

Członkowie

Prof. dr hab. Zdzisław JARY
Prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC
Dr hab. Małgorzata ROMAN
Dr hab. Renata RYBKA-STACHOWICZ
Dr hab. Piotr WECKWERTH
Prof. dr hab. Leszek STARKEL – członek PAN