Konferencje organizowane pod auspicjami KBCz

2022

Uroczyste otwarcie Centrum Metod Izotopowych CEMIZ  oraz   VII Warsztaty Metod Datowania im. Profesora Mieczysława F. Pazdura.

8-9 grudnia 2022 r. GLIWICE

Zaproszenie        Komunikat 1      Formularz zgłoszeniowy

 

Międzynarodowa i Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Biznesowa CCE-CIS 2022
"„ZMIANA KLIMATU I ŚRODOWISKO - WYZWANIA I INSPIRACJE NAUKI”"

8-9 grudnia 2022 r. w formie hybrydowej

https://cce-cis.cereclimen.umcs.pl/

Komunikat 1

 

Sesja naukowa Paleogeografia Schyłku Vistulianu
 • POPÓW, 13-14 czerwca 2022 r.

https://sgp.umk.pl/sesja-naukowa-paleogeografia-schylku-vistulianu/

Komunikat 1    Formularz zgłoszeniowy

 

XXI Seminarium terenowe Korelacja lessów i osadów glacjalnych Polski i Ukrainy  i Interdyscyplinarne Seminarium Naukowe Glacjał i peryglacjał Europy Środkowej pod tytułem: Metodyka rekonstrukcji zmian klimatu i środowiska zapisanych w pokrywach lessowych.
 • JAROSŁAW, 6-8 października 2022

https://www.umcs.pl/en/methodology-for-reconstructing-2022,23025.htm

Link do rejestracji online

 

XII Sesja Paleolimnologiczna "Analizy wielowskaźnikowe w paleorekonstrukcjach"
 • GLIWICE, 21-22 marca 2022

 

XXVII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Późnoczwartorzędowe środowiska sedymentacyjne Pomorza Wschodniego"
 • STARA KISZEWA, 5-9 września 2022

Strona konferencji

Formularz zgłoszeniowy

 

2021

Interdyscyplinarne seminarium naukowe "GLACJAŁ I PERYGLACJAŁ EUROPY ŚRODKOWEJ"

LUBLIN, 9-10.09.2021

 
INQUA - Section on European Quaternary Stratigraphy Meeting 2021 "Quaternary Stratigraphy - Sediments, localities, paleofauna and humans migrations across Carpathians"

WROCŁAW, 13-18.09.2021

 

XI Sesja Paleolimnologiczna - (przeniesiona z 2020)

SŁUPSK, 16-17.03.2021

 

XII Zjazd Geomorfologów Polskich - (przeniesione z 2020)
XVI International Subfossil Cladocera Workshop - (20.09-2.10.2021) WARSZAWA
Klimat - środowisko - człowiek, dawne i współczesne interakcje - (przeniesione na 2022)
"Methods in Loess Research - 8th Loess Seminar" (przeniesione na 2022)

 

2020

INQUA - SEQS Conference “Quaternary Stratigraphy – palaeoenvironment, sediments, fauna and human migrations across Central Europe” dedykowana jubileuszowi 70-lecia urodzin Prof. Adam Nadachowskiego

WROCŁAW, 28.09.2020

 

 

2019

X Sesja Paleolimnologiczna "Ekosystemy jeziorno-torfowiskowe w interglacjałach starszych od holocenu"

BIAŁYSTOK, 18-1916.03.2019

 
13th International Conference "Methods of Absolute Chronology

TARNOWSKIE GÓRY, 5-7.06.2019

 
Letnia Szkoła Sedymentologiczno - Geomorfologiczna - procesy, formy i osady stokowe

BACHOTEK, 24-28.06.2019

 
XXVI Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen i Paleolit Przedpola Sudetów".

POKRZYWNA (W GÓRACH OPAWSKICH), 2-6.09.2019

2018

IX Sesja Paleolimnologiczna

KRAKÓW, 15-16.03.2018

 
XX polsko - ukraińskie seminarium terenowe w ramach cyklu "Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski"

MIELNIK, 02-05.07.2018

 • komunikat I
INTIMATE & EGU Galileo Conference - "The anatomy of abrupt climate change: dissecting the palaeo-record to trace the mechanisms of climate variability"

GNIEW, 27-31.08.2018

 

XXV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Stratygrafia Plejstocenu Polski "Plejstocen Gór Świętokrzyskich"

BIELINY, 03-07.09.2018

 

VII Seminarium: Geneza, litologia i stratygrafia utworów czwartorzędowych

POZNAŃ, 22-23.11.2018

 

2017

VIII Sesja Paleolimnologiczna

WARSZAWA – Instytut Nauk Geologicznych PAN, 30-31.03.2017

 

VIII Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu

KRAKÓW - Instytut Botaniki im. W. Szafera, 6-9.06.2017

XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski

WAWRZKOWIZNA k/Bełchatów, 4-8.09.2017

 

GEOTRENDS - 2nd International Conference on Geoheritage & Geotourism

WROCŁAW, 20-23.09.2017

 

2016

 • 12th International Conference "Methods of Absolute Chronology"

GLIWICE-PANIÓWKI, 11-13.05.2016

www.carbon14.pl/12thMAC

 • International Field Symposium of the Peribaltic Regional Working Group "Quaternary stratigraphy, sedimentary environments and paleogeography of north-central Poland: from the Kashubian Coast to the LGM limit"

WŁADYSŁAWOWO, 28.08-02.09.2016

2015

 • XIX ukraińsko-polskie seminarium terenowe w ramach cyklu „Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowcowych Ukrainy i Polski” – Lessy i paleolit Podola
  TARNOPOL (Ukraina), 23-27.08.2015

   

2014

 • XVI Trenowe Warsztaty Sedymentologiczne pt. „Ewolucja Środowisk Sedymentacyjnych Regionu Pobrzeża Kaszubskiego”
  WŁADYSŁAWOWO, 9-13.06.2014

   

 • XXI Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Dynamika lądolodów plejstoceńskich na obszarze Sokólszczyzny i Równiny Augustowskiej
  AUGUSTÓW, 1-5.09.2014

   

 • X Zjazd Geomorfologów Polskich „Krajobrazy młodoglacjalne – ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”
  TORUŃ, 16-19.09.2014

   

2013

 • VI Polska Konferencja Paleobotaniki Czwartorzędu – Osady morskie, lagunowe i torfowisk nadbrzeżnych jako źródło informacji o paleośrodowiskach i klimacie
  KRYNICA MORSKA, 10-13.06.2013

   

 • XX Konferencja „Stratygrafia Plejstocenu Polski” – Plejstocen przedpola Sudetów Środkowych
  LASOCIN, 02-06.09.2013

   

 • VIII ukraińsko-polskie seminarium terenowe w ramach cyklu „Stratygraficzna korelacja lessów i osadów lodowc
  owych Ukrainy i Polski” – Osady formacji lessowej Północnego Przyczarnomorza
  ROKSOLANY, 09-13.09.2013

   

 • X Konferencja z cyklu Neotektonika Polski – „Neotektonika Polski w świetle dotychczasowych badań. Perpektywy rozwoju”
  LUBLIN, 27-28.09.2013

   

 • Konferencja – GEOLOGIA MORZA – „Teraźniejszość Kluczem do przeszłości, Przeszłość kluczem do Przyszłości”
  POZNAŃ, 07-09.11.2013

   

2012

 • X Konferencja – Geologia i geomorfologia Pobrzeża i Południowego Bałtyku
  SŁUPSK-USTKA, 04-05.06.2012

   

 • Czynniki Różnicowania Rzeźby Niżu Polski
  UNIEJÓW, 13-15.06.2012

   

 • XIX Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Korelacja osadów plejstoceu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry
  CEDYNIA, 03-07.09.2012

   

2011

Wróć