Kontakt

Komitet Badań Czwartorzędu PAN


Instytut Nauk Geologicznych
Polska Akademia Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
Polska
leszek.marks@pgi.gov.pl   ezawisza@twarda.pan.pl

tel. 22 697 88 13 (Sekretarz - E. Zawisza) lub 22 697 88 06 (Sekretarz techniczny) 
fax 22 620 62 23

Jak nas znaleźć