Struktura Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

Prezydium

Przewodniczący

Prof. dr hab. Leszek MARKS
✉ leszek.marks@pgi.gov.pl

Zastępcy przewodniczącego

Prof. dr hab. Zdzisław JARY
Dr hab. Małgorzata ROMAN

Sekretarz

Dr Edyta ZAWISZA
✉ ezawisza@twarda.pan.pl

Sekcje i zespoły

Sekcja Stratygrafii

Prof. dr hab. Zdzisław JARY

Sekcja Litologii

Dr hab. Piotr WECKWERTH

Sekcja Paleoekologii

Dr hab. Renata RYBKA-STACHOWICZ

Sekcja Geochronologii

Prof. dr hab. inż. Marek KRĄPIEC

Zespół "Ekumena paleolityczna w obszarze karpackim"

Prof. dr hab. Maria ŁANCZONT