Członkowie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

Prof. dr hab. Witold P. ALEXANDROWICZ  - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Prof. dr hab. Leon ANDRZEJEWSKI -  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ - Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Ryszard K. BORÓWKA - Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Radosław DOBROWOLSKI - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Prof. dr hab. Stanisław FEDOROWICZ -  Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Wacław FLOREK -  Akademia Pomorska, Słupsk
Dr hab. Jacek FORYSIAK -  Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Piotr GĘBICA -  Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów
Prof. dr hab. Zdzisław JARY -  Uniwersytet Wrocławski
Prof. dr hab. Marek KRĄPIEC -  Akademia Górniczno-Hutnicza, Kraków
Dr hab. Mirosława KUPRYJANOWICZ -  Uniwersytet w Białymstoku
Prof dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Prof. dr hab. Maria ŁANCZONT -  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. inż. Włodzimierz MARGIELEWSKI - Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Leszek MARKS - Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy
Dr inż. Danuta J. MICHCZYŃSKA - Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Gliwice
Dr hab. Joanna MIROSŁAW-GRABOWSKA - Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Adam NADACHOWSKI- Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Dorota NALEPKA- Polska Akademia Nauk
Dr hab. Irena A. PIDEK - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Małgorzata ROMAN - Uniwersytet Łódzki
Dr hab. Renata STACHOWICZ-RYBKA - Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Leszek STARKEL,( czł. rzeczywisty PAN) - Polska Akademia Nauk
Prof. dr hab. Krystyna SZEROCZYŃSKA - Polska Akademia Nauk
Dr hab. Sławomir TERPIŁOWSKI - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
Dr hab. Wojciech TYLMANN - Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Paweł VALDE-NOWAK - Uniwersytet Jagielloński, Kraków
Dr hab. Piotr WECKWERTH - Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń
Dr hab. Barbara WORONKO - Uniwersytet Warszawski
Dr hab. Edyta ZAWISZA - Polska Akademia Nauk