Członkowie Komitetu Badań Czwartorzędu PAN

Prof. dr hab. Witold P. ALEXANDROWICZ

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
tel. (12) 617-23-70
✉ wpalex@geol.agh.edu.pl

Prof. dr hab. Leon ANDRZEJEWSKI

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 9
87-100 Toruń
tel. (56) 611 25 80
✉ Leon.Andrzejewski@geo.uni.torun.pl

Prof. dr hab. Mirosław BŁASZKIEWICZ

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk
Ul. Kopernika 19
87-100 Toruń
tel. (56) 6210388
✉ mirek@geopan.torun.pl

Prof. dr hab. Ryszard K. BORÓWKA

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Szczeciński
ul. Felczaka 3a
71-412 Szczecin
tel. (91) 444 15 80
✉ ryszard@univ.szczecin.pl

Prof. dr hab. Radosław DOBROWOLSKI

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
ul. Kraśnicka 2cd (pok. 115A)
20-718 Lublin
tel. (81) 5376843
✉ rdobro@poczta.umcs.lublin.pl

Prof. dr hab. Stanisław FEDOROWICZ

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
ul. Bażyńskiego 4 p. B313
80-952 Gdańsk
tel. (58) 5236543
✉ geosf@ug.gda.pl

Prof. dr hab. Wacław FLOREK

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
Akademia Pomorska
ul. Partyzantów 27
76-200 Słupsk
tel. (59) 84 00 173
✉ florekw@apsl.edu.pl

Dr hab. Jacek FORYSIAK

Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88 (pok. 308)
90-139 Łódź
tel. (42) 665 59 72
✉ jacekfor@interia.eu

Dr hab. Piotr GĘBICA

Wydział Turystyki i Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Kielnarowa 386a
36-020 Tyczyn
tel. (17) 8661449
✉ pgebica@wsiz.rzeszow.pl

Prof. dr hab. Zdzisław JARY

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
50-137 Wrocław
tel. (71) 3752-298
zdzislaw.jary@uni.wroc.pl

Prof. dr hab. Marek KRĄPIEC

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Akademia Górniczno-Hutnicza
al. Mickiewicza 30
30-056 Kraków
tel. (12) 617 24 09
✉ mkrapiec@agh.edu.pl

Dr hab. Mirosława KUPRYJANOWICZ

Wydział Biologiczno-Chemiczny
Uniwersytet w Białymstoku
ul. Świerkowa 20b
15-950 Białystok
tel. (85) 745 73 11
✉ kuprbot@uwb.edu.pl

Dr hab. Mariusz LAMENTOWICZ

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Dzięgielowa 27
61-680 Poznań
tel. (61) 829 62 12
✉ mariuszl@amu.edu.pl

Prof. dr hab. Maria ŁANCZONT

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin
tel. (81) 537 68 54
✉ lanczont@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. inż. Włodzimierz MARGIELEWSKI

Instytut Ochrony Przyrody
Polska Akademia Nauk
al. A. Mickiewicza 33
31-120 Kraków
tel. (12) 370 35 28
✉ margielewski@iop.krakow.pl

Prof. dr hab. Leszek MARKS

Państwowy Instytut Geologiczny
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
00-975 Warszawa
tel. (22) 849 21 17
✉ leszek.marks@pgi.gov.pl

Dr inż. Danuta J. MICHCZYŃSKA

Zakład Zastosowań Izotopów
Instytut Fizyki - Centrum Naukowo-Dydaktyczne
ul. Konarskiego 22B/ 207
44-100 Gliwice
tel. (32) 400 30 22
✉ Danuta.MIchczynska@polsl.pl

Dr hab. Joanna MIROSŁAW-GRABOWSKA

Instytut Nauk Geologicznych
Polska Akademia Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
tel. (22) 697-88-09
✉ jmirosla@twarda.pan.pl

Prof. dr hab. Adam NADACHOWSKI

Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt
Polska Akademia Nauk
ul. Sławkowska 17
31-016 Kraków
tel. (12) 422 19 01
✉ nadachowski@isez.pan.krakow.pl

Dr hab. Dorota NALEPKA

Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polska Akademia Nauk
ul. Lubicz 46
31-512 Kraków
tel. (12) 424 17 27
✉ D.Nalepka@botany.pl

Dr hab. Irena A. PIDEK

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin
tel. (81) 537 68 37
i.pidek@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Małgorzata ROMAN

Wydział Nauk Geograficznych
Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 88 (pok. 304N)
90-139 Łódź
tel. (42) 665 59 64
mroman@geo.uni.lodz.pl

Dr hab. Renata STACHOWICZ-RYBKA

Instytut Botaniki im. W. Szafera
Polska Akademia Nauk
ul. Lubicz 46 pok. A-208
31-512 Kraków
tel. (12) 424 17 05
r.stachowicz@botany.pl

Prof. dr hab. Leszek STARKEL, czł. rzeczywisty PAN

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania
Polska Akademia Nauk
ul. Św. Jana 22
31-018 Kraków
tel. (12) 422 40 85
starkel@zg.pan.krakow.pl

Prof. dr hab. Krystyna SZEROCZYŃSKA

Instytut Nauk Geologicznych
Polska Akademia Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
tel. (22) 697 88 12
kszerocz@twarda.pan.pl

Dr hab. Sławomir TERPIŁOWSKI

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
al. Kraśnicka 2d
20-718 Lublin
tel. (81) 537 68 45
terpis@poczta.umcs.lublin.pl

Dr hab. Wojciech TYLMANN

Wydział Oceanografii i Geografii
Uniwersytet Gdański
al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 46
81-378 Gdynia
tel. (58) 523 65 41
wojciech.tylmann@ug.edu.pl

Prof. dr hab. Paweł VALDE-NOWAK

Wydział Historyczny
Uniwersytet Jagielloński
ul. Gołębia 11
31-007 Kraków
tel. (12) 663 12 91
p.valde-nowak@uj.edu.pl

Dr hab. Piotr WECKWERTH

Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Lwowska 1
87-100 Toruń
tel. (56) 611 25 75
pweck@umk.pl

Dr hab. Barbara WORONKO

Wydział Geologii
Uniwersytet Warszawski
ul. Żwirki i Wigury 93 pok. 1118
02-089 Warszawa
tel. (22) 554 04 23
bworonko@uw.edu.pl

Dr Edyta ZAWISZA

Instytut Nauk Geologicznych
Polska Akademia Nauk
ul. Twarda 51/55
00-818 Warszawa
tel. (22) 697 88 13
ezawisza@twarda.pan.pl