Sekcja Geochronologii

Przewodniczący: prof. dr hab. inż. Marek Krąpiec

Członkowie Sekcji:

prof. dr hab. Wojciech Tylmann

prof. dr hab. Anna Cedro

dr hab. Piotr Gębica

prof. dr hab. Piotr Kittel

dr inż. Edyta Łokas

dr hab. inż. Włodzimierz Margielewski

dr hab. inż. Danuta Michczyńska

dr hab. inż. Piotr Moska