Sekcja Lessu

Przewodniczący: prof. dr hab. Maria Łanczont

Członkowie Sekcji:

prof. dr hab. Zdzisław Jary

prof. dr hab. Adam Nadachowski

dr hab. Przemysław Mroczek

dr hab. Andrzej Wiśniewski