Sekcja Litologii

Przewodnicząca: prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży

Członkowie Sekcji:

prof. dr hab. Leon Andrzejewski

prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz

prof. dr hab. Piotr Migoń

dr hab. Karina Apolinarska

dr hab. Sławomir Terpiłowski

dr hab. Piotr Weckwerth

dr hab. Piotr P. Woźniak

prof. dr hab. Barbara Woronko

dr hab. Paweł Zieliński

 

 

Redeponowany, ostrokrawędzosty klast piaszczysty z pierwotnym warstwowaniem poziomym

(Giržadai, zachodnia Litwa; fot. M. Pisarska-Jamroży)

 • Spotkanie Grupy Perybałtyckiej Peribaltic Meeting na Litwie i Łowie planowane jest na maj 2022 r. Udział w konferencji będzie możliwy jedynie dla osób posiadających aktualny paszport covidowy. Kontakt: damusyte@lgt.lt
 • Sympozjum młodych naukowców "Geomorphology in Quaternary Research" odbędzie się we Władysławowie 28.06-01.07.2022 Kontakt: ecrperibaltic@gmail.com. Termin zgłoszeń upływa 30.04.2022 r.
 • W Portugalii (Coimbra) odbędzie się “The 10th International Conference of the International Association of Geomorphologists (IAG)” 12-16.09.2022 r. Więcej informacji: https://www.icg2022.eu/

Zestaw trzech sejsmitów zawierających różnorodne pseudonodule, w tym pochodzące z grzęźnięcia piaszczystych riplemarków (górna część); w wyniku wtórnego upłynnienia struktura sejsmitów uległa skomplikowaniu a granice między nimi – częściowemu zatarciu (Baltmuiža, zachodnia Łotwa; fot. P.P. Woźniak)

 • Spotkanie Grupy Perybałtyckiej Peribaltic Meeting na Litwie i Łowie zostało ponownie przeniesione z powodu pandemii na wiosnę 2022 r. Kontakt: damusyte@lgt.lt
 • Powołano nowy skład Sekcji Litologii KBCz: prof. dr hab. Leon Andrzejewski, dr hab. Karina Apolinarska, prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. dr hab. Piotr Migoń, prof. dr hab. Małgorzata Pisarska-Jamroży, dr hab. Sławomir Terpiłowski, dr hab. Piotr Weckwerth, dr hab. Piotr Paweł Woźniak, dr hab. Barbara Woronko, dr hab. Paweł Zieliński
 • Najnowsze publikacje:

Apolinarska K., Pleskot K., Pełechata A., Migdałek M., Pełechaty M. 2021 – Seasonal deposition of authigenic calcite out of isotopic equilibrium with DIC and water, and implications for paleolimnological studies. Journal of Paleolimnology. doi:10.1007/s10933-021-00184-y

Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A., Woronko, B., Phillips, E.R., Piotrowski, J.A., Jusienė, A. 2021. Repetitive Late Pleistocene soft-sediment deformation by seismicity-induced liquefaction in north-western Lithuania. Sedimentology, doi: 10.1111/sed.12883

Bronikowska, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. 2021. Dropstones deposition – results of numerical modelling of deformation structures, and implications for the reconstruction of the water depth in shallow lacustrine and marine successions. Journal of Sedimentary Research 91: 507-519. doi: 2110/jsr.2020.111

Gałka M., Feurdean A., Sim T.G., Tobolski K., Aunina L., Apolinarska K. 2021. A multi-proxy long-term ecological investigation into the development of a late Holocene calcareous spring-fed fen ecosystem (Raganu Mire) and boreal forest at the SE Baltic coast (Latvia). Ecological Indicators. 126: 107673. doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107673

Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M. 2021. A record of deglaciation-related shifting of the proximal zone of a sandur. A case study from the Gwda sandur, NW Poland (MIS 2). Journal of Palaeogeography 10, doi: 1186/s42501-021-00089-x

Woźniak P.P., Belzyt S., Pisarska-Jamroży M., Woronko B., Lamsters K., Nartišs M., Bitinas A., 2021. Liquefaction and re-liquefaction of sediments induced by uneven loading and glacigenic earthquakes: Implications of results from the Latvian Baltic Sea coast. Sedimentary Geology 421, http://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2021.105944.

Uskok, który powstał w czasie trzęsienia ziemi w listopadzie 2016 r. na Nowej Zelandii (M 7.5)

 • Polecam środowe webinaria dla sedymentologów. Rejestracja: https://sedsonline.com/
 • Sympozjum PGF (Late- and Postglacial faulting) w Danii zostało przeniesione z powodu pandemii na 2022 r. Kontakt: psa@geus.dk

Deformacje plastyczne w osadach glacilimnicznych zdeponowanych w czasie zlodowacenia Wisły (Rugia, NE Niemcy), powstałe najprawdopodobniej w efekcie propagacji fali sejsmicznej

 

Dumpstony w osadach glacilimnicznych zdeponowanych w czasie zlodowacenia Wisły (Rugia, NE Niemcy);

więcej: grebal.amu.edu.pl

 

 • Polecam wykład dotyczący wstęg deformacyjnych spotykanych także w osadach czwartorzędowych (deformation bands) prof. Haakonena Fossena:

https://www.youtube.com/watch?v=iz9qvPm8IDI


zlepieńce w Wadi Al Abyad, N Oman

 

 • Zmiana terminu konferencji: The Peribaltic Group Field Symposium Quaternary evolution of the Eastern Baltic region: from glaciations and interglacials to the recent global warming, Lithuania/Latvia – nowy termin 11–17.09.2021 r.; kontakt: Aldona Damušytė, e-mail: aldona.damusyte@lgt.lt
 • Zmiana terminu konferencji: 10th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology PATA, Hornitos, Chile – nowy termin 11.2021 r.; więcej informacji: https://www.patadayschile.cl/

 

 • Polecam ciekawy wykład dotyczący turbidytów prof. Petera Tallinga:

https://www.youtube.com/watch?v=FCjvik-eMJ8

 

 

kontakt: Małgorzata PISARSKA-JAMROŻY, e-mail: pisanka@amu.edu.pl