Sekcja Stratygrafii

Przewodnicząca: dr hab. Małgorzata Roman

Członkowie Sekcji:

prof. dr hab. Ryszard K. Borówka

prof. dr hab. Leszek Marks

dr hab. Jan Dzierżek

dr hab. Jacek Forysiak

prof. dr hab. Mirosława Kupryjanowicz

dr hab. Joanna Mirosław-Grabowska